Bij Weller werken we er voortdurend samen aan om onze wijken en buurten sterker en inclusiever te maken. De BinnensteBuitenDag is altijd een belangrijk ontmoetingsmoment voor mensen vanuit de samenwerkingsdriehoek huurders(vertegenwoordigers), gemeenten en Weller. Om samen te komen, naar elkaars ideeën en behoeften te luisteren en tot gezamenlijke slagkracht te komen. Dit jaar was het thema 'Diversiteit leidt tot sterke wijken en buurten', en we kunnen met trots zeggen dat deze dag een succes was.


In een samenleving die voortdurend in ontwikkeling is, verandert en steeds diverser wordt, is het van groot belang om diversiteit te omarmen. Wij geloven erin dat een wijk sterker wordt door diversiteit. Dat is de positieve en krachtige boodschap die we willen delen met de buitenwereld. Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden en vraagstukken over hoe we met diversiteit om moeten gaan. Vanuit 'ons mijnverleden' hebben we al veel ervaring met diversiteit. We zijn dankbaar voor wat diversiteit ons heeft gebracht en hopen dat iedereen in onze wijken en buurten diversiteit zal omarmen.

Inspirerende presentaties en perspectieven

Tijdens de BinnensteBuitenDag kregen deelnemers de kans om te luisteren naar inspirerende presentaties van Ron Meyer (Directeur Nationaal Programma Heerlen-Noord) en Idian Bocken (Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland). Deze presentaties belichtten niet alleen culturele, maar ook sociaal-economische diversiteit. Het was een uitgelezen kans om van gedachten te wisselen en ideeën op te doen.

Soep als metafoor voor verbinding

Moderatoren Irene Thuis en Felicitas Crutzen van de Raad van Commissarissen van Weller moedigden deelnemers aan om het gesprek aan te gaan met mensen waarmee ze normaal gesproken minder contact hebben. Dit leverde een heel divers beeld op, passend bij het thema van de dag. Een van de meest sprekende voorbeelden die werd gedeeld, was die van de soep als metafoor voor verbinding. Pas als je een heel aantal ingrediënten met elkaar mengt, krijg je een fantastisch gerecht! Een prachtige beeldspraak om de dag mee af te sluiten. 

De BinnensteBuitenDag was een inspirerende en waardevolle gelegenheid om samen te komen en te reflecteren op het belang van diversiteit in onze wijken en buurten. Alleen door goed naar elkaars input, wensen en behoeften te luisteren, kunnen we daadwerkelijk sterke wijken en buurten creëren. We koesteren daarbij diversiteit als bron van kracht en groei en nodigen iedereen uit om dit te omarmen in de wijken en buurten die we samen delen.