Vrijdag 22 april is de jaarlijkse Dag van de Aarde. Over de hele wereld vinden vandaag evenementen plaats die in het teken staan van milieubescherming. Weller draagt graag een steentje bij. Niet alleen vandaag trouwens, maar elke dag. En niet alleen in woorden maar ook in concrete acties.

Weller voelt de noodzaak om fundamenteel te veranderen. Het klimaat, het milieu, de wereld slaat alarm. Het is echter onmogelijk om de transformatie die nodig is alleen vorm te geven. Door samen te werken kunnen we wel voor échte veranderingen zorgen. Weller wil hierbij verder gaan dan het halen van de CO2-doelen. Wij willen een toekomstbestendige duurzame woningcorporatie zijn, die nu en in de toekomst het verschil maakt. Met haar vastgoed en energie, en door aandacht te hebben voor circulariteit. In alles wat we doen stellen we duurzaamheid centraal.

Onze Nieuwe wAarde

Met het concept de Nieuwe wAarde hebben we ook een eigen visie ontwikkeld voor een duurzame, natuur- en milieuvriendelijke inrichting en beheer van de woonomgeving voor onze huurders. Een belangrijke pijler in dit plan is dat we de leefomgeving in ‘onze’ Wellerwijken klimaatadaptief, meer gezond en biodivers gaan inrichten. Dat wil zeggen: groener, natuurlijker en met meer ruimte voor plant en dier. Zo gaan we hittestress én extreme wateroverlast te lijf door sedum- en grasdaken te realiseren en hemelwaterafvoeren af te koppelen. Ook om ernstige wateroverlast, zoals we die in 2021 hebben meegemaakt, te voorkomen.   

3 Speerpunten voor Moeder Aarde

Zoals gezegd koestert Weller Moeder Aarde niet alleen met mooie woorden maar ook met daden.
1.       In 2050 moet onze hele woningvoorraad CO2- neutraal zijn. Als eerstvolgende tussenstap willen wij het aantal woningen met een E/F/G-label in 2026 met 80% reduceren. We zijn goed op stoom: deze maand hebben we de verduurzaming van in totaal 344 woningen in Molenwei en Heerlerbaan opgeleverd. Hier komen snel nog meer energievriendelijke woningen bij.
2.       Samen met bewoners wijzen we en pakken we in de komende vier jaar minimaal 10 hotspots aan in het kader van klimaatadaptie en biodiversiteit.
3.       We voorzien vóór 2027 minstens 1.200 grondgebonden en 125 gestapelde woningen van zonnepanelen.

Wij willen onze woningen en wijken toekomstbestendig maken. Voor u en voor volgende generaties.