Op 25 oktober 2023 wordt voor de vijfde keer de Marc Cornelissen Brightlands Award uitgereikt. Brightlands is op zoek naar een duurzaamheidspionier die in de geest van Marc Cornelissen, met moed en doorzettingsvermogen grenzen doorbreekt om klimaatverandering tegen te gaan. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 15 juni 2023 aanmelden voor de Award.

MCBA_3.jpg

Marc Cornelissen Brightlands Award

De Marc Cornelissen Brightlands Award is een aanmoedigingsprijs voor duurzaamheidspioniers, geïnspireerd door de nalatenschap van Marc Cornelissen (1968-2015). De Award bestaat uit een aandenken en een geldbedrag van € 35.000. Het bedrag dient te worden besteed aan concrete activiteiten die het project van de winnaar naar een volgende fase kan brengen.

In een pitchronde krijgen geselecteerde topkandidaten de kans zich te nomineren voor de Award. Deze topkandidaten krijgen op basis van hun behoefte en interesse, de gelegenheid om verder kennis te maken met het Brightlands netwerk en dat van de partners van de Award.

Meer over deelname, inschrijving en eerdere winnaars leest u op: Marc Cornelissen Brightlands Award

Over Marc Cornelissen

Denken, dromen, durven en doen, over geografische, wetenschappelijke en organisatorische grenzen heen: dat was Marc Cornelissen tot aan zijn onverwachte dood in 2015. Als professionele avonturier had hij één passie, klimaatverandering tegen te gaan en onze aarde te beschermen. Hij had de moed, leiderschap, ondernemerschap om te kiezen voor andere wegen om het belang van klimaatverandering onder de aandacht te brengen en het onderzoek hiernaar te ondersteunen.

Klimaatverandering

De impact van klimaatverandering is elke dag voelbaar. Ook Weller voelt de noodzaak om fundamenteel te veranderen nu het klimaat, het milieu, de wereld alarm slaan. Wij willen een toekomstbestendige duurzame woningcorporatie zijn, die nu en in de toekomst het verschil maakt. Dit doen we onder andere door onze woningvoorraad te verduurzamen, met een nieuwe visie op ruimtelijke kwaliteit, door proeven met andere, nieuwe vormen van energie en het bevorderen van circulariteit bij nieuwbouw en renovatie. Maar een duurzame toekomst creëren kunnen we niet alleen, door samen te werken willen we duurzaamheid versnellen.

Weller is als partner verbonden aan de Marc Cornelissen Brightlands Award.

Links

Ricco Fiorito, winnaar Marc Cornelissen Brightlands Award 2022
Ricco Fiorito, winnaar Marc Cornelissen Brightlands Award 2022