handen schudden

Guido Kerckhoffs, de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen van Weller, zal per 1 december starten als financieel bestuurder van Woonpunt. De Raad van Commissarissen en het bestuur van Weller hebben, met Guido Kerckhoffs als voorzitter, effectief, resultaatgericht en vooral prettig samengewerkt aan het vormgeven van de missie van Weller. Weller bedankt Guido Kerckhoffs voor zijn inbreng en wenst hem veel succes en inspiratie toe in zijn nieuwe functie.