bijeenkomst nieuwe zorg

Weller en Sevagram geven voorlichting over nieuwe zorg

Vanaf dit jaar wordt de zorg in ons land anders geregeld. Mensen die een beroep doen op bijvoorbeeld thuiszorg moeten zich voortaan tot de gemeente wenden. Alles is er vervolgens op gericht om de zorg zo veel mogelijk thuis en met hulp van de eigen omgeving te organiseren. Deze veranderingen roepen vooral bij veel ouderen vragen op. Kan ik nog terecht in een verzorgingstehuis? En wie helpt als er in mijn omgeving niemand is die deze taak op zich kan nemen?

zorgbijeenkomst
zorgbijeenkomst


Weller en zorgpartner Sevagram besloten de senioren in Heerlerheide en Heerlerbaan samen te informeren over de veranderingen. Ook de gemeente haakte aan, om uit te leggen hoe de langdurige zorg, de WMO en de thuiszorg in Heerlen geregeld zijn. Geïnteresseerden waren op 16 juni welkom in de Gasterie van de Oranjehof in Heerlerbaan en op 17 juni in de Gasterie van Ter Eyck in Heerlerheide. Beide informatieavonden werden buitengewoon druk bezocht.

Vragen

zorgbijeenkomst

Alles over de nieuwe zorg kwam aan bod. De gemeente gaf toelichting over de toegang tot de zorg, via de huisarts, het WMO-loket bij de gemeente of de Sociaal Buurtteams die in Heerlen zijn opgericht. In deze teams zorgen alle professionals die actief zijn in de wijken ervoor, dat mensen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, hulp bij het wassen en aankleden, ondersteuning door een mantelzorger of dagbesteding. De insteek van de nieuwe zorg is dat mensen zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar als dit niet meer kan, is het nog altijd mogelijk om tijdelijk of blijvend te wonen in een zorglocatie.

Wellerzorg

Welke rol speelt Weller in dit nieuwe zorglandschap? Weller zal (en mag) zelf geen zorg leveren, maar heeft wel een faciliterende rol. Wij streven naar optimale woonbeleving voor al onze huurders: jong en oud, zorgeloos en zorgbehoevend. Hiervoor bouwen en verhuren wij woningen die afgestemd zijn op zorg en investeren wij samen met zorgpartners, waaronder Sevagram, aan voorzieningen zoals Ter Eyck en de Oranjehof. Of het nieuwe wijksteunpunt dat wij samen met Meander gaan bouwen bij de hoogbouwflats in Heerlerbaan. Vanuit deze wijkcentra kunnen de zorgpartners zorg op maat leveren en maken we het mogelijk dat bewoners die extra ondersteuning nodig hebben, fijn in hun vertouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast hebben onze relatiebeheerders ook een signalerende rol. Zij zijn alert op eventuele zorgvragen en zullen de zorgpartners inschakelen, als ze vinden dat bewoners qua zorg een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Meer weten?

Als u vragen heeft over de zorg in uw omgeving, kunt u altijd contact met ons opnemen, via ons Klant Contact Center:
045 - 404 86 00
.

Zij helpen u graag verder!