ruzie thuis

In Brunssum werkt Weller in het team ‘Veilig Leefbaar Brunssum’ samen met andere netwerkpartners én bewoners aan een fijne woon- en leefomgeving. Het samenwerkingsverband breidt uit, want sinds dit jaar doet ook Meander mee. Dat betekent dat nu ook de wijkverpleegkundige als ‘zichtbare schakel’ aanschuift bij het wekelijkse overleg, om verbeterpunten in de wijk onder de aandacht te brengen.

Het team Veilig Leefbaar Brunssum fungeert als de ogen en oren voor vragen en verbeterpunten in de wijk. Veel bewoners kennen het team goed. Vooral door de straathoeksessies, die Veilig Leefbaar Brunssum in de Brunssumse wijken een tijdje heeft georganiseerd, om met bewoners in contact te komen. Het doel is samen de schouders onder een veilige en prettige woonomgeving te zetten.


De aanpak is laagdrempelig: bewoners kunnen bij alle leden van het VLB-team terecht met verbetersuggesties. Het team pakt deze verbeteringen vervolgens samen met de bewoners op. Maar er zijn ook problemen die duidelijk complexer zijn. Door signalen van verontruste buren is het team ‘achter de voordeur’ van enkele huishoudens heel grote problemen tegengekomen. De lijnen om snel hulp te bieden zijn vanuit Veilig Leefbaar Brunssum vervolgens kort. Samen met onder andere Vangnet en andere hulpverlenende instanties, krijgen deze huishoudens nu zorg en ondersteuning op maat. Ook mensen die de weg naar hulp zelf niet kunnen vinden, kunnen zo geholpen worden.

Trek gerust aan de bel

Maakt u zich zorgen over een familielid, een buurman of buurvrouw of een gezin uit uw omgeving? Trek gerust aan de bel. Leg uw vraag neer bij de gemeente, bij de wijkverpleegkundige, uw wijkteam of bij Weller. Wij zorgen ervoor dat er hulp komt. Voor de bewoner maar vooral ook met de bewoner zorgen we ervoor dat zijn of haar leven weer op de rit komt.

Wie kunt u bellen voor vragen?

De wijkmanager van de gemeente Brunssum, Wim Trost. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer van de gemeente Brunssum: 045 – 527 85 55 of via email: wim.trost@brunssum.nl.