statistieken

De woningcorporatiesector komt steeds vaker in het nieuws. Er is behoefte aan transparantie over het maatschappelijk presteren van de woningcorporaties. Ook is er behoefte aan inzicht in de effectiviteit waarmee corporaties hun vermogen inzetten voor maatschappelijke doeleinden. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft een visitatiestelsel samengesteld waarmee individuele woningcorporaties beoordeeld worden over de maatschappelijke prestaties.

Procorp, onafhankelijke visitator

Het bureau Procorp is een onafhankelijke visitator en heeft op verzoek van Weller een beoordeling uitgevoerd over het maatschappelijk presteren van Weller conform het visitatiestelsel 5.0. De visitatiecommissie heeft volledige inzage gekregen in interne stukken, gesprekken gevoerd met medewerkers én stakeholders. Het onderzoek duurde van december 2015 tot en met mei 2016.

Meer weten?

Wilt u lezen hoe Weller het op maatschappelijk gebied gedaan heeft? Klik hiervoor op de onderstaande links voor het uitgebreide rapport.

Rapportage visitatie maatschappelijke prestaties Weller

Bestuurlijke beschouwing visitatierapport maatschappelijke prestaties Weller