geld

Waarom huurverhoging?

Net als voor uw eigen huishouden, is het voor Weller zo dat inkomsten en uitgaven elkaar moeten dekken. Dit geldt zeker voor de langere termijn. Onze inkomsten bestaan uit huuropbrengsten en de uitgaven bestaan uit rente en aflossingen, onderhoudskosten voor de woningen, investeringen in verduurzaming, personeels- en administratiekosten, belastingen, verzekeringen en dergelijke.

Landelijke ontwikkeling

Het kabinet Rutte heeft enkele jaren geleden gekozen voor een systeem van inkomensafhankelijke huurverhoging. Afhankelijk van het totale inkomen per huishouden mag de maximale individuele huurverhoging per 1 juli 2019 of 4,1% of 5,6% zijn. Dit is beduidend hoger dan de 1,6% inflatie over de periode december 2017 tot december 2018 en wordt veroorzaakt door de zogenoemde ‘verhuurderheffing’, die de woningcorporaties dienen af te dragen aan de overheid. Ook extra investeringen in verduurzaming dragen hieraan bij.

Overleg met huurderskoepels

De plannen voor de huurverhoging zijn overlegd met de huurderskoepels. Dit zijn: Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (stadsdeel Heerlen-Centrum), Huren en Wonen (stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel stadsdeel Heerlerbaan. Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich uit te spreken over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging. De huurderskoepels hebben voor het jaar 2019 unaniem een inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen en zijn in verband met de betaalbaarheid voorstander van een gematigde huurverhoging.

Hoe gaat Weller per 1 juli met de huurverhoging om?

Voordat de huurverhoging wordt vastgesteld kijkt Weller naar de verhuurbaarheid, de vereiste investeringen in onder andere verduurzaming, de woonlastenontwikkelingen en naar de gevolgen van de ‘verhuurdersheffing'. Conform het advies van de huurderskoepels zal Weller voor 2019 geen inkomensafhankelijke huurverhoging hanteren. Daarmee zal per 1 juli 2019 de huur voor de meeste woningen, ongeacht uw inkomen, beperkt verhoogd worden met 0,8%. Ook voor garages en parkeerplaatsen geldt een huurprijsverhoging van 0,8%.

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Dan hoeft u de nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Weller zal dat voor u doen.

Bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging kunt u bij ons een bezwaarschrift indienen. Het formulier dat u daarvoor kunt gebruiken kunt u hieronder downloaden of afhalen in de Wellerij. U heeft tot 1 juli 2019 de tijd om uw bezwaarschrift bij ons in te dienen. Bezwaarschriften die later bij ons ingediend worden, kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw huurverhoging? Neem dan gerust contact op met Weller. U kunt ons bereiken via:
045 - 404 86 00.


Download hier het bezwaarschrift huurverhoging

Naar de website van de huurcommissie