geld

Waarom huurverhoging

Net als voor uw eigen huishouden, is het voor Weller zo dat inkomsten en uitgaven elkaar moeten dekken. Onze inkomsten bestaan uit huuropbrengsten en de uitgaven bestaan uit het onderhoud van woningen, het realiseren van nieuwe woningen, investeren in energiezuinige maatregelen, de bedrijfslasten én de rente op de leningen.

Landelijke ontwikkeling

Het kabinet Rutte heeft voor de periode 2013 t/m 2017 gekozen voor een systeem van inkomensafhankelijke huurverhoging. Afhankelijk van het totale inkomen per huishouden mag de maximale individuele huurverhoging per 1 juli 2017 of 2,8% of 4,5% zijn. Dit is beduidend hoger dan de 0,3% inflatie over 2016 en wordt veroorzaakt door de zogenoemde ‘verhuurdersheffing’, die de woningcorporaties dienen af te dragen aan de overheid. Ook extra investeringen in verduurzaming dragen hieraan bij.

Overleg met huurderskoepels

De plannen voor de huurverhoging zijn overlegd met de huurderskoepels. Dit zijn: Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (stadsdeel Heerlen-Centrum), Huren en Wonen (stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel stadsdeel Heerlerbaan. Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich uit te spreken over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging. De huurderskoepels hebben voor het jaar 2017 unaniem een inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen en zijn in verband met de betaalbaarheid voorstander van een gematigde huurverhoging.

Hoe gaat Weller per 1 juli met de huurverhoging om?

Voordat de huurverhoging wordt vastgesteld kijkt Weller naar de verhuurbaarheid, de vereiste investeringen in onder andere verduurzaming, de woonlastenontwikkelingen en naar de gevolgen van de ‘verhuurderheffing’. Conform het advies van de huurderskoepels zal Weller voor 2017 geen inkomensafhankelijke huurverhoging hanteren. Weller is ook voorstander van een inflatievolgend huurprijsbeleid, maar een gematigde inflatie-overstijgende huurverhoging is nodig om de miljoenen investeringen in verduurzaming, de verhuurdersheffing en dienstverlening ook op lange termijn te kunnen waarborgen. Mede omwille van de betaalbaarheid zal per 1 juli 2017 de huur voor de meeste woningen, ongeacht uw inkomen, beperkt verhoogd worden met 1,1%. Ook voor garages en parkeerplaatsen geldt een huurprijsverhoging van 1,1%.

Huurtoeslag

Dan hoeft u de nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Weller zal dat voor u doen.

Bezwaar aantekenen?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging heeft u de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Het formulier dat u daarvoor kunt gebruiken kunt u hieronder downloaden of aanvragen via uw relatiebeheerder. U heeft tot 30 juni de tijd om uw bezwaarschrift bij ons in te dienen. Bezwaarschriften die later ingediend worden kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw huurverhoging? Neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder. U kunt deze bereiken via: 045 - 404 86 00. U kunt ook hieronder de meeste gestelde vragen bekijken over de huurverhoging 2017.

De meest gestelde vragen over de huurverhoging
Download hier het bezwaarschrift huurverhoging

Naar de website van de huurcommissie