recycling

Voor het aanbieden van huishoudelijk afval maken bewoners in hoogbouwcomplexen gebruik van ondergrondse containers. Zij hebben hierbij geen mogelijkheid om restafval en gft-afval (groente, fruit en tuinafval) te scheiden. huishoudens die gebruik maken van minicontainers hebben deze mogelijkheid wel. Bij hoogbouw is hier in het verleden van afgezien, vanwege de praktische bezwaren die hieraan waren verbonden.

mensen recyclen

Onderzoek

Uit een sorteeranalyse is gebleken dat zo’n 40% van het in de ondergrondse container aangeboden afval uit gft-afval bestaat. Gemeente Brunssum en Rd4 willen samen graag onderzoeken of het mogelijk is om dit afval van het restafval te scheiden. Gft-afval wordt namelijk gecomposteerd en daarna o.a. ingezet als bodemverbeteraar. Compost is 100% natuurlijk. Restafval daarentegen wordt in verbrandingsovens verbrand, een kostbaar proces waarbij vaak nog bruikbare grondstoffen verloren gaan.

Proef bij hoogbouwcomplexen Brunssum-Noord

afval scheiden 01.jpg

Uit een sorteeranalyse is gebleken dat zo’n 40% van het in de ondergrondse container aangeboden afval uit gft-afval bestaat. Gemeente Brunssum en Rd4 willen samen graag onderzoeken of het mogelijk is om dit afval van het restafval te scheiden. Gft-afval wordt namelijk gecomposteerd en daarna o.a. ingezet als bodemverbeteraar. Compost is 100% natuurlijk. Restafval daarentegen wordt in verbrandingsovens verbrand, een kostbaar proces waarbij vaak nog bruikbare grondstoffen verloren gaan.

De proef met de gft-container start op 1 april 2016 en eindigt op 30 juni 2016. Daarna zal een evaluatie (in de vorm van een enquête) plaatsvinden. Hierbij zal onder andere worden gekeken naar opbrengst van het gft-afval, daling van het restafval, eventuele vervuiling van de omgeving en de ervaring van de bewoners.

Klik hier om te zien wat wel bij het gft-afval mag en wat niet...