BinnensteBuitenDag 2017

Samen aan de slag

Vrijdag 10 februari organiseerde Weller de jaarlijkse ‘BinnensteBuitenDag’. Een dag in het teken van ontmoeten en verbinden, elkaar informeren en van elkaar leren met bestuurders en huurders van Weller én voor het eerst ook met vertegenwoordigers van de gemeenten waarin Weller woningen verhuurt. Aan het einde van de dag wisten alle partners van elkaar wat zij het meest belangrijk vinden voor wonen in Heerlen, Brunssum en Onderbanken, en nog belangrijker: waar zij (samen) aan willen werken.

De BinnensteBuitenDag is de opvolger van de traditionele nieuwjaarsborrel van Weller. We hebben deze dag vorig jaar in het leven geroepen bij het aantreden van de nieuwe Raad van Commissarissen van Weller: om elkaar beter te leren kennen en ook inhoudelijk de verbinding met elkaar te zoeken.

BinnensteBuitenDag 2017

Driehoek

De organisatie van de BinnensteBuitenDag 2017 was in handen van de Raad van Commissarissen van Weller. RvC-lid Felicitas Crutzen: “Wij hebben ervoor gekozen om de samenwerking binnen de driehoek Weller, de huurdersvertegenwoordigers en de gemeenten centraal te stellen. Het leek ons een goed idee om op een informele manier te praten over wat er speelt in de corporatiewereld, in de regio, in de Wellerbuurten en bij de huurders. De reden hiervan ligt in de vele veranderingen die momenteel in de samenleving plaatsvinden. De Woningwet stelt nieuwe eisen aan corporaties en aan ons als toezichthouders. Tegelijk verandert ook de woningmarkt. Mensen worden ouder en meer mensen die ondersteuning nodig hebben, wonen zelfstandig. Om goed en snel te kunnen reageren op deze grote veranderingen moeten we steeds intensiever met elkaar samenwerken. Daarvoor is het goed dat je elkaar kent en dat je weet wat jouw partners belangrijk vinden.”

BinnensteBuitenDag 2017


Wat vind jij belangrijk?

Tijdens de BinnensteBuitenDag hebben de partners onder begeleiding van Harry te Riele, die zich heeft gespecialiseerd in de grote transitiebewegingen in de samenleving, belangrijke informatie bij elkaar ‘opgehaald’. Felicitas Crutzen: “We hebben met elkaar gesproken over wat de veranderingen in de samenleving betekenen voor ‘jou’ als lid van een gemeentebestuur, van een woningcorporatie of als huurder. Wat vind je spannend,wat zijn je wensen en wat zou je willen doen om je doelen te bereiken? De gesprekken hebben inzicht gegeven in elkaars opvattingen en ook concrete speerpunten opgeleverd. We gaan bijvoorbeeld samen uitzoeken wat we kunnen doen om meer jonge huurders bij de koepels te betrekken. Ook bleek uit de workshops dat alle partners thema’s als levensloopbestendig en duurzaam wonen belangrijk vinden. De Raad van Commissarissen heeft zelf ook een actiepunt gepresenteerd. Wij willen een prijs instellen voor interessante ontwikkelinitiatieven. Bijvoorbeeld om verjonging van de koepels en duurzaamheid in de huursector te bevorderen. Met deze prijs willen we het enthousiasme van deze waardevolle BinnensteBuitenDag vasthouden en het partnership verder stimuleren.”