Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op vrijdag 10 september organiseerden de huurderskoepels en de Raad van Commissarissen van Weller de BinnensteBuitenDag. Een bijzondere dag waarbij er jaarlijks belangrijke actuele thema’s worden besproken met onder andere huurdersvertegenwoordigers en gemeentebestuurders uit ons werkgebied. Dit jaar stond het thema ‘Leefbaarheid’ centraal, waarbij het vooral ging om schuldenproblematiek en sociale veiligheid. Een belangrijk onderwerp met veel impact voor de bewoners van onze wijken. Het creëren van aantrekkelijke, veilige en leefbare wijken en buurten is een gezamenlijke taak voor woningcorporaties, toezichthouders én gemeentebestuurders. Dat gaat verder dan de Weller-woningen alleen.

Commissaris bij Weller Felicitas Crutzen. Foto: Mieke Offermans. 

Felicitas Crutzen (commissaris bij Weller op voordracht van de huurderskoepels) legt, hieronder het belang en de achtergronden uit van de BinnensteBuitenDag.

Waarom is de BinnensteBuitenDag zo belangrijk?

De BinnensteBuitenDag is zo belangrijk omdat het een ontmoetingsmoment is voor mensen vanuit de samenwerkingsdriehoek huurders(vertegenwoordigers), gemeenten en Weller. Elk jaar wordt er een thema gekozen waarbij alle partijen belang hebben om daar een gezamenlijk beeld over te vormen. Als we terugkijken naar de dagen die we al georganiseerd hebben, waren dat hele relevante onderwerpen zoals bijvoorbeeld het thema duurzaamheid. Een onderwerp dat verschillende invalshoeken kent vanuit huurders, gemeentes en corporaties. Het is daarom van belang om goed naar elkaars wensen en behoeften te luisteren en tot gezamenlijke slagkracht te komen. Anders blijft het bij woorden of mooie beleidsnotities. We moeten het uiteindelijk samen gewoon gaan doen!

Hoe worden de thema’s bepaald?

De thema’s komen tot stand vanuit de interesses van de huurderskoepels en de opgaven vanuit Weller. De BinnensteBuitenDag 2021 ging over veiligheid en sociale problematiek, bijvoorbeeld als gevolg van schulden die huurders kunnen hebben, zeker in Coronatijd. Martijn Boer, initiatiefnemer van ‘De Voorzieningenwijzer’, was dit jaar een van onze sprekers. Hij gaf een inspirerend betoog over hoe je het échte verschil kunt maken voor mensen in een kwetsbare positie.

Verder is de sociale veiligheid in de wijken een belangrijk onderwerp, vandaar dat we ook wijkagent Rob Stormen als spreker hadden uitgenodigd. Dat thema gaan we ook oppakken in het  nieuwe Strategisch Beleidsplan van Weller. Dit omdat we als corporatie niet alleen stenen stapelen, maar vooral willen dat mensen zich heel fijn en dus ook veilig in de wijk voelen. Het gaat dan niet alleen om bijvoorbeeld een veiligheidskeurmerk voor deuren, maar ook dat bewoners elkaar aanspreken op houding en gedrag. Hen stimuleren om met elkaar een oplossing te zoeken in plaats van meteen de confrontatie aan te gaan.

Strategisch Beleidsplan

De BinnensteBuitenDag wordt vanuit de organisatie en Raad van Commissarissen ook als ‘thermometer’ gebruikt als we met de uitvoering van het Strategisch Beleidsplan aan de slag gaan. Daarbij is de inbreng van huurdersvertegenwoordigers van groot belang. Het Strategisch Beleidsplan moet geen papieren document zijn, maar een levend document dat gevoed wordt met datgene wat huurders én andere bewoners van een wijk bezighoudt. Het moet ertoe leiden dat we stappen zetten naar de toekomst, waarbij we niet alleen bezig zijn met huizen beheren, maar met het blijven creëren van een echt thuis voor mensen.

Het belang van samenwerking

De samenleving is complex geworden, kent veel ingewikkelde regels en dat betekent dat een gemeente of bijvoorbeeld een zorginstelling de complexe opgaven niet altijd alleen kunnen aangaan. Dat geldt ook voor Weller. Je zult moeten samenwerken om in de dagelijkse sociale dynamiek elkaar snel te kunnen vinden. Als we bijvoorbeeld kijken naar huurders die in financiële problemen zitten, dan moet je bij wijze van spreken binnen één telefoontje proberen te zorgen dat mensen en hun kinderen niet op straat komen te staan.

In het Wellermagazine was er bijvoorbeeld aandacht voor het gezamenlijk opknappen van een achterpad tot mooie binnentuin: ook dit is een aspect van sociale veiligheid. Onze ambitie is dat dit niet stopt bij de Weller-woningen in de wijk, maar dat de gemeente meedoet en de hele wijk of straat wordt opgeknapt, zodat er meer elan komt en dat mensen elkaar op een fijne manier kunnen ontmoeten. Vandaar dat die samenwerking zo belangrijk is.

Speciale verrassing

Dit jaar was er overigens nog een speciale verrassing op de BinnensteBuitenDag, want Jack Gorgels oud-bestuurder van Weller ontving uit handen van burgemeester Roel Wever van Heerlen een lintje en is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een bijzonder moment dat wij graag deelden met de huurdersvertegenwoordigers.

Foto's: Mieke Offermans