Toelichting huurverhogingsbeleid Weller

 

Waarom huurverhoging?

Net als voor uw eigen huishouden, is het voor Weller zo dat inkomsten en uitgaven elkaar moeten dekken. Dit geldt zeker voor de langere termijn. Onze inkomsten bestaan uit huuropbrengsten. De uitgaven bestaan uit onderhouds-kosten voor de woningen, verduurzaming van de woningen en het slopen van oude woningen die dan weer door nieuwbouw vervangen worden. Verder zijn er ook nog rente en aflossingen, personeels- en administratiekosten, belastingen, verzekeringen enzovoorts.

Landelijke ontwikkelingen

De huur mag ieder jaar in juli worden aangepast. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. Dit jaar mogen de huurprijzen van sociale huurwoningen per 1 juli 2023 verhoogd worden met maximaal 2,6%. De huurverhoging van 2023 volgt niet (zoals eerdere jaren) de inflatie, maar de gemiddelde loonstijging. In 2022 was de inflatie namelijk historisch hoog en is dus afgestapt van een jaarlijkse huurverhoging die gebaseerd is op de inflatie.

Overleg huurderskoepels

De plannen voor de huurverhoging zijn overlegd met de huurderskoepels. Dit zijn: Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (stadsdeel Heerlen-Centrum), Huren en Wonen (stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel stadsdeel Heerlerbaan. Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich uit te spreken over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging.

Hoe gaat Weller per 1 juli 2023 met de huurverhoging om?

Voordat de huurverhoging wordt vastgesteld, kijkt Weller naar de verhuurbaarheid, de investeringen die nodig zijn in onder andere verduurzaming en hoe de woonlasten zich ontwikkelen. In overleg met de huurderskoepels volgt Weller in principe al enkele jaren een inflatievolgend huurprijsbeleid. Omdat wij het belangrijk vinden om de huren betaalbaar te houden, verhogen wij per 1 juli 2023 de huur voor de meeste woningen beperkt met 2,3%. Hiermee volgen wij even niet de inflatie van het voorgaande jaar (9,97% over 2022) en blijven we onder de maximaal toegestane huurprijsaanpassing (2,6%). Opnieuw zullen we geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren voor huurders in een sociale huurwoning met een hoog (midden)inkomen. Ook voor garages en parkeerplaatsen geldt een huurprijsverhoging van 2,3%.

Graag wijzen we u op de Wet eenmalige huurverlaging, die sinds 1 maart 2023 van kracht is. Huurders met een hoge huur en een laag inkomen die hiervoor in aanmerking komen, hebben van Weller automatisch bericht gekregen. Is uw inkomen gedaald in 2022 of 2023? Dan moet u zelf in actie komen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op deze pagina.

Ontvangt u huurtoeslag?

Dan hoeft u de nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Weller zal dat voor u doen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging heeft u de mogelijkheid schriftelijk bezwaar bij ons aan te tekenen vóór 1 juli 2023. 

Vraag en antwoord Jaarlijkse huurverhoging 2023