Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. In 2023 gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen (lager dan 120% van het sociaal minimum). Op deze pagina leest u meer hierover.

Huurders van Weller die in aanmerking komen, ontvangen in april hierover een brief.

Wie krijgt huurverlaging?

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

- U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
- Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
- U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
- U woont met 2 of meer personen en uw gezamenlijk inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

Wanneer krijg ik bericht?

•  Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. U krijgt dan bericht in april over de jaarlijkse huurverhoging.
•  Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u in april bericht van ons over de huurverlaging.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in april vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? Neem dan contact met ons op. We bekijken dan samen of u in aanmerking komt. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw adviseur wijken en buurten via het Klanten Contact Centrum: 045 - 404 86 00.

Links

Vraag en antwoord Eenmalige huurverlaging 2023